MENSENRECHTEN

De VN-Commissie voor de Rechten van de Mens, opgericht in 1946, organiseerde ieder jaar een openbare bespreking over de toestand van de mensenrechten in de wereld. In 2006 werd de Commissie vervangen door de Mensenrechtenraad, die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering. De Raad vergadert meerdere malen per jaar om de toestand van de mensenrechten in de wereld te bespreken.

UN Photo/Eskinder Dembebe

Gendergelijkheid

De VN organiseerde al een viertal belangrijke conferenties waar de situatie van de vrouw in de maatschappij werd besproken (v.b. de Vierde Wereldconferentie voor vrouwen te Peking, 1995). Gelijke kansen voor mannen en vrouwen is de uiteindelijke doelstelling.

UN Photo/Martine Perret

Vredesoperaties

Een vredesmacht wordt ingezet om de veiligheid te herstellen, de burgerbevolking te beschermen en een land te helpen bij de wederopbouw na afloop van een conflict. Deze vredestroepen worden vanwege hun blauwe helmen en baretten wel eens Blauwhelmen genoemd.

UN Photo/Steve Whitehouse

Millennium

De VN vormt een uniek forum waar wereldwijde milieuproblemen kunnen worden besproken. Zo kwam, naar aanleiding van een VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling, het VN-Klimaatverdrag tot stand. Het hierbij aansluitend Kyoto-protocol regelt de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en zet ieder land aan tot het tegengaan van klimaatverandering.

UN Photo/Paolo Filgueiras

Milieuproblemen

De VN vormt een uniek forum waar wereldwijde milieuproblemen kunnen worden besproken. Zo kwam, naar aanleiding van een VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling, het VN-Klimaatverdrag tot stand. Het hierbij aansluitend Kyoto-protocol regelt de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en zet ieder land aan tot het tegengaan van klimaatverandering.

UN Photo/Eskinder Dembebe

Vluchtelingen

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) biedt hulp aan vluchtelingen in de vorm van opvang (onderdak, eten, medische zorg) en het zoeken naar een definitieve woonplaats.

UN Photo/UNHCR/R LeMoyne

Burgerluchtvaart

De VN-organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) zorgt ervoor dat in alle landen dezelfde regels gelden in het luchtverkeer, voor de controle op de luchtwaardigheid van vliegtuigen, voor de opleiding van piloten, voor de veiligheid van de luchthavens en voor de verkeersleiding.

UN Photo/Eskinder Dembebe

UNICEF

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties, UNICEF, zet zich in voor het welzijn van alle kinderen. UNICEF wil ervoor zorgen dat kinderen over de hele wereld genoeg te eten hebben, naar school kunnen gaan en gezond zijn. Samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voert UNICEF actie om een eind te maken aan de ergste vormen van kinderarbeid.

UN Photo/Marco Dormino

UNESCO

UNESCO is de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij stelt onder meer lijsten op van belangrijke cultuurmonumenten die bewaard dienen te blijven als “Werelderfgoed”.

UN Photo/Marco Dormino