Voedsel

Er is genoeg voedsel op deze aarde om de wereldbevolking te voeden, echter sterft elke 10 seconde een kind vanwege tekort aan ondervoeding

Momenteel zijn er 295 miljoen mensen op aarde die lijden aan ondervoeding, in vergelijking met 305 miljoen mensen enkele jaren geleden. Zero Hunger is het uiteindelijke doel.

Een gevaarlijke mix: stijgende wereldbevolking, voedselprijzen en conflicten

Behoefte aan eten is wereldwijd gestegen tijdens de laatste twee decennia van de vorige eeuw wegens een groeiende wereldbevolking. Echter zorgden groeiende oogsten, verbetering van inkomens van arme bevolkingsgroepen en diversifiëring van eetgewoontes voor een lichte daling van voedselprijzen vanaf 2000.

Na 2004 begonnen de prijzen voor de meeste granen daarentegen weer te stijgen. Ondanks de vergroting van wereldwijze productie, was de wereldwijde consumptie groter.

Voedselvoorraden raakten langzamerhand uitgeput en in 2005 werd de voedselproductie ernstig aangetast door extreme weersomstandigheden in belangrijke voedselproducerende landen. In 2006 was zodoende de wereldwijde productie van granen gedaald met 2.1%. De situatie verslechterde in 2007 toen de prijzen van olie en meststoffen stegen.

Terwijl de prijs voor voedsel internationaal gezien steeg zochten landen naar manieren om zichzelf te beschermen tegen voedseltekorten en sterke fluctuaties in prijs. Zodoende legde verschillende landen export restricties op en gingen enkele belangrijke importeurs van voedsel met het aanschaffen van graan tegen hoge prijzen om aan de binnenlandse vraag te voldoen.

Dit resulteerde in paniek en volatiliteit op internationale graanmarkten, wat de prijs van voedsel verder omhoog dreef. Vervolgens stabiliseerde de prijzen voor voedselgrondstoffen, maar de kosten voor voedsel worden verwacht hoog te blijven gedurende de komende jaren met ernstige gevolgen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op aarde. Ook is er een toename van het aantal conflicten (denk aan Syrie, Irak, Zuid-Sudan, de Centraal Afrikaanse Republiek, Yemen, etc), wat ook zorgt voor een afname van voedselproductie en een toename van ondervoede mensen in deze gebieden.

Belangrijk om te weten is dat honger een van ’s werelds meest oplosbare problemen is, maar dat het tevens jaarlijks meer mensen doodt dan AIDS, malaria en tuberculose tezamen. Ook is het vraagstuk van landeigendom, klimaatverandering en het toenemende gebruik van genetisch gemanipuleerd voedsel van belang voor dit thema.

Er zijn verschillende instanties van de Verenigde Naties die zich toegespitst hebben op het voedselvraagstuk en werken gezamenlijk om voor deze problemen oplossingen te zoeken. De drie belangrijkste organisaties werkend met voedsel zijn gevestigd in Rome.

 

 

 

 

 

World Food Programme (WFP)

Binnen de noodhulparchitectuur is WFP cruciaal door een actieve rol in het humanitaire coördinatiemechanisme (onder leiding van OCHA) en als coördinator van het logistieke cluster van de VN. WFP beheert een vijftal Humanitarian Response Depots (UNHRD), voorraden noodhulpgoederen die snel ingezet kunnen worden door VN-organisaties en NGO’s. Daarnaast is UNHAS (United Nations Humanitarian Air Services) onderdeel van WFP. WFP is vaak als eerste VN-organisatie aanwezig in humanitaire noodsituaties en legt daarmee vaak de basis voor de aanwezigheid van andere VN-organisaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WFP leert lokale boeren in de Sahel verschillende landbouwtechnieken toe te passen, om zich te kunnen weren tegen de moeilijke omstandigheden die versterkt worden door klimaatverandering.

Voedselhulp kan direct gegeven worden, maar tegenwoordig wordt er ook vaak voedselhulp in de vorm van vouchers of cash gegeven. Voor de inkoop van voedsel probeert WFP zo vaak mogelijk eten te kopen van lokale boeren en heeft verschillende projecten geïnitieerd om boeren in ontwikkelingslanden te ondersteunen (zoals Purchase for Progress).

 

The Food and Agriculture Organization (FAO)

De Voedsel & Landbouworganisatie van de VN zets zich ook in om honger in de wereld te bestrijden en werkt in zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen. Hun mandaat is als volgt: : 1. Uitroeien van honger, voedselonzekerheid en ondervoeding, bijdragend aan een wereld waarin mensen altijd genoeg veilig en voedzaam voedsel hebben; 2. Uitbanning van armoede en het bevorderen van economische en sociale vooruitgang, met toegenomen voedselproductie, versterkte rurale ontwikkeling en duurzaam levensonderhoud; 3. Duurzaam management en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, inclusief land, water, lucht, klimaat en genetische bronnen, ten goede komend aan huidige en toekomstige generaties. De FAO is daarmee mede verantwoordelijk voor het verminderen van armoede en honger en het bevorderen van een duurzaam leefmilieu. De projecten worden voornamelijk uitgevoerd op het platteland, vooral op, waar 70% van ’s werelds arme en hongerige mensen wonen. 

 

The International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Het International Fund for Agricultural Development (IFAD), gevestigd te Rome, is opgericht in 1977 als een van de belangrijkste uitkomsten van de Wereldvoedselconferentie van 1974. IFAD richt zich op de ondersteuning van kleine boeren en boerinnen in plattelandsgebieden. Het fonds beoogt hun levensomstandigheden te verbeteren door het ontwerpen van projecten gericht op landbouwontwikkeling en markttoegang, die gefinancierd worden door leningen van IFAD aan nationale overheden. Voedselzekerheid, rurale ontwikkeling, ketenbenadering en duurzaamheid staan hierbij centraal. Langs deze weg draagt IFAD bij aan verminderen van armoede en honger.

IFAD is een nichespeler op het terrein van plattelandsontwikkeling en zijn voornaamste taak is het financieren en ontwerpen van projecten in rurale gebieden van ontwikkelingslanden.

Vanwege de omvangrijke problemen op het gebied van voedsel en vanwege de fininciele problemen waarin donoren geraakt zijn, opereren deze organisaties momenteel met beperkte middelen. Meer middelen zijn nodig om deze problemen effectief aan te kunnen pakken.

Andere organisaties van de VN die werken op het gebied van voedsel zijn OCHA, WHO, UNDP en UNCTAD. Zo wordt er bijvoorbeeld door UNCTAD gewerkt aan eerlijke wereldhandel, door te zorgen dat ontwikkelingslanden en overgangseconomieën deel kunnen nemen aan de wereldeconomie.

Met dank aan: Guy Vanheugten  -  WFP (World Food Programme). Voor verdere vragen, contacteer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Leerplandoelen Lager onderwijs – Wereldoriëntatie

Milieu

De leerlingen

1.26

tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

 

4. Wereldorientatie - Maatschappij

Sociaal-economische verschijnselen

4.2

kunnen met een zelf gekozen voorbeeld illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt;

4.4

kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

Politieke en juridische verschijnselen

De leerlingen

4.15

kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.

 

VOET Secundair onderwijs

De leerlingen ….

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

2

herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;

3

zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;

4

zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

12

tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen;

13

geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

3

zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld;

4

hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument.

 

Relevante links naar VN

Hunger map 2015: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp275057.pdf

Zero Hunger challenge: http://www.un.org/en/zerohunger/#&panel1-1

Hunger facts:https://www.wfp.org/hunger/stats

Food STAT: http://faostat3.fao.org/home/E

Voedselzekerheid: http://www.un-foodsecurity.org/node/842

 

Videomateriaal

 
Official WFP video