Lesgeven over de VN

In 2015 bestaat de VN 70 jaar. Deze verjaardag  is dan ook een uitgelezen moment om de volgende jaren aan de slag te gaan rond de VN.

 

Als de VN in de media komt, dan gaat het meestal over interventies waar het “peace keeping” of “peace making” betreft ofwel een mededeling van één van haar organisaties. Maar de VN, dat is veel meer. De idealen die aan de basis lagen van haar oprichting blijven doorgaans onderbelicht. Ook in ons dagelijks leven is de VN aanwezig. Kortom, er zijn voor jou als leerkracht  tal van redenen om het thema aan bod te laten komen in de lessen en er  samen met je leerlingen de schouders onder te zetten. Je kan dit onderwerp als vakoverschrijdende eindterm behandelen onder het item in “Politiek-juridische samenleving: punt 12 “ De leerlingen tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen”.

 

Hoe kan je binnen een beperkt tijdsbestek deze wereldorganisatie voorstellen en tegelijkertijd accenten leggen?

 

In de klas is het aan de leerkracht om de organisatie bij wijze van inleiding voor te stellen. Wanneer is de VN tot stand gekomen? Wie waren de initiatiefnemers? Wat is het doel ervan? Daarnaast kan je  beknopt de instellingen van de VN toelichten.  Het organogram is hiervoor een nuttig instrument. In het ASO kan dat in een tweetal lessen, in TSO/BSO kan één les volstaan.

Na die inleidende les(sen) in de klas  werken de leerlingen zelf het onderwerp verder uit. In overleg met de leerkracht kiezen ze welk aspect van de VN ze willen onderzoeken. Zo leren zij de veelzijdigheid van de VN kennen. Meteen realiseren we ook één van de doelstellingen van de VOET “Leren leren”. Bedoeling is dat de leerlingen zelf ervaren dat de VN betrokken is bij: vrede, mensenrechten,vluchtelingenproblematiek,gezondheid,onderwijs,handel,ontwikkelingssamenwerking, atoomenergie, ecologie, cultureel erfgoed en zoveel meer. Ook de VOET burgerzin komt dus in brede zin aan bod doordat op die manier de VN een invalshoek kan zijn om maatschappelijke problemen in een wijde context te plaatsen. Omdat de taak een schriftelijke synthese en/of mondelinge presentatie omvat realiseren we bovendien de VOET sociale vaardigheden.

 

Om de einddoelen van het leerplan te respecteren laten wij de taak uitvoeren door laatstejaars, maar niet enkel door ASO’ers. Veel van het bronnen materiaal is te vinden op het internet, een medium waarmee laatstejaars uit alle richtingen en afdelingen goed overweg kunnen. Leerlingen werken best in groepjes van maximum 4 leerlingen. Een overzicht van nuttige sites vind je onderaan.

 

Een gerichte opdracht kan je naar de leerlingen toe als volgt formuleren:

 

1.

Bestudeer aandachtig het organogram

2.

Kies op basis van de interesses binnen je groep één van de gespecialiseerde organisaties (UNICEF,UNESCO, FAO, WHO, WTO …) of van één van de VN-organen (Mensenrechtenraad, UNHCR …)

3.

Stel de organisatie van je keuze voor: oprichting, doel en werking (algemeen en beknopt)

4.

Bespreek een recent project van de organisatie (al gerealiseerd of nog in uitvoering)

5.

Omschrijf de inbreng van België in deze organisatie

6.

Formuleer je persoonlijk oordeel over de organisatie

7.

Vermeld zo correct en volledig mogelijk de bronnen die je raadpleegde.

8.

Maak met de gevonden gegevens een paper van een vijftal pagina’s en verzorg de lay-out.

9.

Maak een ppt of prezi presentatie van een vijftiental minuten.

10.

Respecteer de “deadline”.

 

Deze opdracht is een maximum versie, geschikt voor ASO. Voor TSO kunnen de opdrachten 1,2,3,6,7, 8 of 9 volstaan. Eventueel kan dit ook in BSO met als opdrachten: 1,2,3, en bvb 4.

Doordat de onderwerpen niet voor iedereen dezelfde zijn, kunnen leerlingen ook van elkaar leren, naar elkaar luisteren..! Peer-education.

Als leerkracht heb je door dit onderwerp te behandelen veel mogelijkheden. Je kan uiteraard de inleiding op dit thema linken aan wat de VN momenteel sterk bezighoudt: evaluatie van  de “millennium doelstellingen”, m.a.w. van de internationale afspraken die gemaakt waren in 2000 door alle wereldleiders met de intentie om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren.

 

Lessen over de VN hoeven helemaal niet saai te zijn. Maar zonder enige notie  (basiskennis) van de instelling zelf, kan het ook niet. Dit facet kan je absoluut binnen de perken houden. Een dergelijke taak kan in een geschiedenisles of een les maatschappijleer een onderwerp zijn.

 

Met dank aan Hilde Corremans, werkgroep onderwijs VVN

 

OVERZICHT PEDAGOGISCH MATERIAAL

 

ENGELSTALIGE WEBSITES

 

VN ALGEMEEN.

 www.un.org: algemene Engelstalige web van de VN

 

VN THEMATISCH

 www.un.org/rights : info over VN & mensenrechten

 www.unhchr.org : website van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten

 met speciale pagina’s voor leerkrachten

 www.un.org/womenwatch info over VN acties voor vrouwen

 www.un.org/peacekeeping: VN en vrede en veiligheid

 www.un.org/law : VN en internationaal recht

 www.un.org/esa : VN en economische en sociale ontwikkeling

 www.unesco.org:  Unesco activiteiten  i.v.m. onderwijs       

 www.humanrightseducation.info : over onderwijs in de mensenrechten

                                                

NEDERLANDSTALIGE WEBSITES OVER DE VN

 

 www.unric.org : website van het regionaal VN infocentrum in Brussel recentelijk  vernieuwd en goed opgebouwd  hier vind je het organogram van de VN

 www.vvn.be : website van de Vlaamse vereniging voor de VN

 www.nvvn.nl : website van de Nederlandse vereniging voor de VN, met een heel duidelijk overzicht van VN en instellingen; een absolute aanrader!

 www.cmo.nl/vncanon : VN-Canon is een initiatief van de Onderwijscommissie van de NVVN en gemaakt door het Centrum voor Mondiaal Onderwijs.

 www.unicef.be : website van het Belgisch Comité voor Unicef, met o.a .een onderwijsrubriek , en specifieke rubrieken over kinderrechten, onderwijs voor meisjes, HIV/AIDS, gezondheid,….

 www.unesco.be : website van de federatie van Vlaamse Unesco centra         

www.unescoscholen.be : info over de met Unesco geassocieerde scholen en projecten die ze realiseerden en die nog op stapel staan.

 www.munesco.org : nieuws over Munesco. Dit zijn projecten die specifiek binnen de doelstelling van UNESCO vallen. Het initiatief van Munesco gaat uit van Nederland. Samenwerking met Unesco scholen in België is één van hun opties.

 

“De Kracht van je Stem.”
 

Educatief project, gerealiseerd door de VLOR.Vier modules komen aan bod: mensenrechten en kinderrechten, democratie en rechtsstaat, verkiezingen en partijen, overheden en instellingen. Er is voor elke graad een deel uitgewerkt

Het deel voor de derde graad bevat lesmateriaal over de VN.

Het is te verkrijgen i.v.v. een CD-ROM en begeleidend materiaal en is eveneens online beschikbaar www.dekrachtvanjestem.be

 

Keesings Historisch Archief

KHA legt maandelijks het belangrijkste politieke en economische gebeuren in de wereld vast. De alfabetisch-systematische index is gemakkelijk te consulteren. In alfabetische orde zijn de landen weergegeven en eveneens de “internationale zaken”. Hier vind je info over de VN, zijn Organen en zijn Programma’s, gelinkd aan de actualiteit.

KHA verschijnt sedert 1931 en is oneliner sedert 2001. www.kha.nl

De meeste bibliotheken hebben Keesings.