Wapenhandel

Wapenhandel is een globaal fenomeen. Daarom zijn op VN-niveau enkele initiatieven genomen om deze handel te reguleren.

Lees meer...

SDG's (2015-2030)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs) zijn een reeks globale doelstellingen, afgesproken tussen alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN), die men wil halen tegen 2030.

Lees meer...

Klimaat

In december 2015 vonden in het kader van het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Parijs belangrijke onderhandelingen plaats. Het Akkoord van Parijs is historisch omdat het gaat om het eerste bindende en wereldwijde klimaatakkoord.

Lees meer...

Internationale Ontwikkeling

Bij de oprichting van de Verenigde Naties in 1945, vlak na een vreselijke oorlog, stonden vanzelfsprekend vrede en veiligheid in de wereld centraal. Maar dat was niet alles. Mensenrechten, vrijheid en gelijke kansen, welvaart en sociale vooruitgang waren ook zeer aanwezig in de gedachten van de stichtende leden.

Lees meer...

Wereldbank

De Wereldbank is een Bijzonder Agentschap van de Verenigde Naties en het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd.

Lees meer...

Voedsel

Er is genoeg voedsel op deze aarde om de wereldbevolking te voeden, echter sterft elke 10 seconde een kind vanwege tekort aan ondervoeding

Lees meer...

Vluchtelingen

Gedurende de hele geschiedenis zijn mensen vervolgd en gedwongen hun huizen te verlaten. Verdreven van hun huizen zochten ze onderdak en bescherming in andere landen. De eerste verwijzingen naar vluchtelingen vinden we al in geschriften van zo’n 3.500 jaar geleden bij de Hittieten, Babyloniërs, Assyriërs en Egyptenaren.

Lees meer...

Erfgoed

Of: hoe zorgen we ervoor dat mooie gebouwen, schilderijen, bossen en kusten voor de toekomst bewaard blijven?

Lees meer...

Lesgeven over de VN

In 2015 bestaat de VN 70 jaar. Deze verjaardag  is dan ook een uitgelezen moment om de volgende jaren aan de slag te gaan rond de VN.

Lees meer...

Kindsoldaten

Volgens rapporten van UNICEF zijn er vandaag ongeveer 300.000 kinderen jonger dan 18 jaar betrokken bij meer dan 30 conflicten wereldwijd.

Lees meer...

Subcategorieën