UNESCO - Heritage for Peace and Reconciliation

Met steun van het Vlaams UNESCO Trustfonds voor erfgoed.

Tussen 2014 en 2018 wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog. Voor UNESCO is deze honderdjarige herdenking het moment bij uitstek om de wereld te herinneren aan de noodzaak van vrede en speciale aandacht te besteden aan herinneringseducatie.

Gedurende de honderdjarige herdenking wil UNESCO vooral accenten leggen op het onderzoek naar en het behoud van onderwater erfgoed in relatie tot de Eerste Wereldoorlog.
Om dit kracht bij te zetten nam UNESCO het initiatief om een internationaal vredesproject op te starten. Dit project wil scholen wereldwijd sensibiliseren om aan de slag te gaan rond bovengenoemde thema’s. Centraal in dit educatief project staat het handboek “Heritage for Peace and Reconciliation: Safeguarding the Underwater Cultural Heritage of the First World War", uitgegeven door UNESCO, Parijs,2015. ISBN 978-92-3-100067-6.

 

Het boek kwam tot stand in een samenwerking tussen UNESCO, sectie Onderwater Cultureel Erfgoed en de Vereniging voor de Verenigde Naties en kreeg de steun van het Vlaams UNESCO Trustfonds voor erfgoed. Auteurs van het boek zijn Dirk Timmermans, voorzitter van de werkgroep onderwijs VVN en dr. Ulrike Guerin, hoofd van de sectie onderwater erfgoed van UNESCO.

Het handboek wil leraren werktuigen aanreiken om het educatieve proces vorm te geven. Het werd voorgesteld te Parijs op 28 april jgl. naar aanleiding van de ‘the Fifth Meeting of States Parties’ en zal wereldwijd worden verspreid via de Nationale UNESCO comités en gespecialiseerde erfgoed instellingen.
Naast het boek zijn er ook begeleidende videoclips en een brochure.

Downoad hier het handboek: Engels

Download hier het handboek: Frans

Download hier het handboek: Portugees

 


 

Video: Jongeren over onderwater cultureel erfgoed (Engels)


 

Video: Jongeren over onderwater cultureel erfgoed (Frans)