UNESCO Platform Vlaanderen

UNESCO is de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.

De Organisatie geniet de meeste bekendheid voor het werk dat ze doet ter promotie van de bescherming van cultureel erfgoed, met de Werelderfgoedconventie als voornaamste uithangbord.

Nochtans is onderwijs in feite het grootste werkgebied van UNESCO.

De Organisatie legt zich toe op het wereldwijd verbeteren van de onderwijskwaliteit, waarbij het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet) fungeert als laboratorium.

Andere prioriteiten zijn het garanderen van kwaliteitsvol basisonderwijs voor iedereen, het wegwerken van de achterstand van meisjes en vrouwen op het vlak van toegang tot onderwijs en alfabetisering, de promotie van technisch en beroepsonderwijs en het verbeteren van de opleiding van leerkrachten in ontwikkelingslanden.

Het Vlaams netwerk van met Unesco geassocieerde scholen

Platform ASPnet in Action

Unesco en onderwijs