Brochure Ontwikkelingsdoelstellingen (Ndl) - UNRIC

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, die in september 2015 tijdens een historische top van de Verenigde Naties door de wereldleiders werd aangenomen, bieden landen en hun burgers een uitgelezen kans om onze wereld te transformeren.

De doelstellingen traden officieel in werking in 2016 en markeren het begin van een

15-jarig avontuur om inspanningen te mobiliseren op alle niveaus, om armoede te

beëindigen en ongelijkheid en klimaatverandering te bestrijden. Het is cruciaal dat er

bij deze ongekende inspanning niemand achter wordt gelaten.

Het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) realiseerde in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap een informatiebrochure over de inspanningen van de Verenigde

Naties en haar partners in het creëren van de toekomst die wij willen. U kan ze hier downloaden.